logo

midtdalsbondenMidtdalsbonden
"Terje Veslum har vore vår gode samarbeidspart heilt frå starten i 2007 da vi etablerte nettstaden.

Vi har heile vegen fått god oppfølging både når det gjeld dagleg drift og til to større oppgraderingar".

Anne Berit Grasbakken, overingeniør hos Fylkesmannen i Oppland og webredaktør for midtdalsbonden.no